Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Własny dom to marzenie wielu osób. Chcąc rozpocząć realizację takiego planu, warto najpierw zapoznać się z wymogami prawnymi. Należą do nich między innymi uprawnienia, jakie trzeba uzyskać od różnych urzędów. W tym artykule skupimy się na jednym z podstawowych dokumentów, czyli pozwoleniu na budowę domu.

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Najpierw należy zakupić działkę i opracować projekt budowlany – dopiero wtedy można składać wspomniany wcześniej dokument. Wniosek o pozwolenie na budowę należy skierować do starosty lub prezydenta miasta. Są to organy pierwszej instancji, orzekające w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub jej zgłoszeniem. Wniosek powinien zostać sporządzony na formularzu z urzędu lub pobrany ze strony internetowej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Podanie o pozwolenie na budowę musi zawierać kilka dodatkowych dokumentów. Są to:

  • cztery egzemplarze kompleksowo opracowanego projektu budowlanego, a więc zawierającego wszelkie niezbędne opinie i pozwolenia,
  • oświadczenie posiadacza działki potwierdzające jego prawo do wykorzystania terenu w celach budowlanych,
  • zaświadczenie o uprawnieniach architekta,
  • potwierdzenie przelewu za opłatę skarbową.
  • Jeżeli dany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, to do wniosku należy również dołączyć decyzję o warunkach zabudowy.

Wszystkie dokumenty są sprawdzane przez urzędników. Sam projekt jest weryfikowany pod kątem zgodności z planem warunków zabudowy lub zagospodarowania przestrzennego. W razie błędów lub braków w dokumentacji zainteresowana osoba otrzyma w tej sprawie odpowiedni list.

Ile trzeba czekać na wydanie decyzji?

Teoretycznie urząd powinien zawyrokować o możliwości rozpoczęcia budowy w ciągu maksymalnie miesiąca od złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach czas ten miałby trwać dwa miesiące. Niestety, proces ten często się wydłuża na przykład z powodu niekompletności podania czy błędów w składanych dokumentach. Zgodnie z ustawą czas od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków lub naprawienia błędów nie jest wliczany do czasu oczekiwania na wydanie decyzji. Dlatego osoba zgłaszająca wniosek powinna przygotować się na minimum dwa miesiące oczekiwania, a do tego dwa tygodnie na jej uprawomocnienie się. Decyzja o możliwości rozpoczęcia budowy na danej działce jest ważna przez trzy lata od dnia, w którym stanie się ona ostateczna.

Po otrzymaniu decyzji nie pozostaje już nic innego, jak tylko zatrudnić ekipę budowlaną i przystąpić do pierwszego wbicia łopaty w ziemię. Zanim to jednak nastąpi, koniecznie trzeba podpisać umowę z wykonawcą. W jej przygotowaniu pomoże prawnik specjalizujący się w tego typu zagadnieniach.

Udostępnij:

Więcej wpisów

Wyślij nam wiadomość