BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka?
  • luty 18, 2021
  • By
  • Comments 0

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest opłacalne, jeśli rodzice chcą odbyć z nim podróż na terenie Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że wydanie tego dokumentu jest bezpłatne, w przeciwieństwie do paszportu, którego koszt wyrobienia to co najmniej kilkadziesiąt złotych. Jakie informacje potrzebne są do złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Złożenie wniosku do urzędu

Chcąc wyrobić małoletniemu dowód, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania rodziców. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu ePUAP, co wymaga jednak posiadania profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kto może złożyć wniosek i co należy do niego dołączyć?

Zgodnie ze zmianami w przepisach, jakie wprowadzono w 2015 roku, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego może zostać podpisany tylko przez jednego rodzica, opiekuna prawnego czy kuratora. Dwa podpisy na dokumencie nie są już dłużej wymagane. Formularz jest dostępny on-line na stronie urzędu lub w jego siedzibie. Do wniosku trzeba dołączyć dwa takie same zdjęcia dziecka (wymiary fotografii: 35 na 45 milimetrów), do tego skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców oraz poświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa. Należy również mieć ze sobą dotychczasowy paszport lub dowód osobisty malucha, jeśli tylko posiada on taki dokument. Urzędnik może poprosić rodzica o okazanie swojego dowodu osobistości lub paszportu. Dzieci, które ukończyły piąty rok życia, muszą pojawić się w urzędzie wraz z rodzicami. Jeśli maluch nie potrafi się jeszcze podpisać, to w dokumencie umieszczana jest adnotacja potwierdzająca ten fakt, a do tego sporządzane jest oświadczenie z podpisem rodzica. Dokument jest wydawany w czasie maksymalnie trzydziestu dni od momentu złożenia wniosku.

Jak odebrać dowód?

Dokument tożsamości dziecka można odebrać osobiście i bez konieczności przyprowadzania małoletniego, jeśli tylko ma on mniej niż pięć lat. Jego obecność nie jest również wymagana, jeśli był obecny podczas składania wniosku. Jeżeli rodzic z ważnych powodów nie może odebrać dowodu, bo na przykład znalazł się w szpitalu, to może wyręczyć go w tym pełnomocnik. Dowód osobisty dzieci poniżej piątego roku życia jest ważny przez pięć lat, dla starszych – dziesięć lat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wydaniem dokumentu tożsamości warto skontaktować się z prawnikiem i szczegółowo omówić tę kwestię.