BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej?
  • luty 10, 2021
  • By
  • Comments 0

Zdarza się, że ktoś umiera bezpotomnie. Oznacza to, że nie pozostawia po sobie żyjących nie tylko dzieci, ale również wnuków ani prawnuków. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, kto ma prawo odziedziczyć majątek po takiej osobie. Zasady dziedziczenia po osobach zmarłych bezpotomnie zmieniły się w czerwcu 2009 roku i obowiązują do dziś.

Rodzice i małżonek

Nowe regulacje prawne jasno wskazują, że po osobie zmarłej bezpotomnie rodzeństwo nie dziedziczy. Majątek dzielony jest w związku z tym wyłącznie między rodziców oraz małżonka. W sytuacji, kiedy zmarły nie miał również małżonka, majątek przypada rodzicom. Co jednak ważne, dzielony jest on po równo.

Co z rodzeństwem?

Wprowadzone w 2009 roku zmiany nie wykluczają definitywnie możliwości dziedziczenia przez rodzeństwo. Jeśli któreś z rodziców nie żyje, wówczas po osobie zmarłej bezpotomnie dziedziczy brat bądź siostra. Jak to możliwe? Udział zmarłego rodzica przypada bowiem jego dzieciom, którzy dla zmarłego byli rodzeństwem. W przypadku, gdy oboje rodzice nie żyją, cały pozostawiony majątek przechodzi na rodzeństwo. Co ważne, bracia oraz siostry dziedziczą w częściach równych.

Co, kiedy nie ma ani rodziców, małżonka, ani rodzeństwa?

Może zdarzyć się tak, że najbliżsi krewni zmarłego, a więc rodzice i rodzeństwo nie żyją, a małżonka albo nigdy nie było, albo również zmarł. W takim przypadku pozostawiony majątek przypada żyjącym dziadkom. Jest to zmiana o tyle istotna, że przed czerwcem 2009 roku w ogóle nie byli oni zaliczali do kręgu spadkobierców. Jeśli dziadkowie nie przeżyli wnuka, to cały pozostawiony przez zmarłego majątek przypada dzieciom i wnukom. Dla spadkodawcy będą to więc stryjkowie, wujkowie oraz ciotki. Jeśli któreś z tych krewnych również nie żyje, to ich część przechodzi na kolejnych krewnych.

Kogo dotyczą nowe zasady?

Wprowadzone w 2009 roku zasady odnoszą się wyłącznie do spadkodawców zmarłych bezpotomnie, których śmierć nastąpiła przed 28 czerwca 2009 roku. W przypadku śmierci wcześniejszych stosowane są dotychczasowe zasady, na mocy których połowa spadku przypada małżonkowi, a połowa dzielona jest między rodziców oraz rodzeństwo.

Co, kiedy potomków nie ma w ogóle?

Jeśli spadkodawca nie tylko zmarł bezpotomnie, ale nie żyją również jego rodzice, rodzeństwo, dziadkowie ani małżonek, majątek obejmuje gmina właściwa dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. W sytuacji, kiedy zmarły mieszkał poza Polską bądź też ostatniego miejsca jego zamieszkania nie można ustalić, majątek przejmuje Skarb Państwa.