Tag: biznes

  • Czym jest i w jakim celu zwołuje się zgromadzenie wspólników?

    Czym jest i w jakim celu zwołuje się zgromadzenie wspólników?

    Zgromadzenie wspólników jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie w nim spoczywa największa władza. Do zgromadzenia wspólników zalicza się jednak również wszystkie spotkania wspólników, które odbywają się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, a także umową spółki. Celem  jest podejmowanie decyzji i uchwał, które zarówno dla wspólników, jak i organów spółki mają charakter wiążący. Kiedy […]