Co powinno się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę?

Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę jest dla wielu osób przykrą wiadomością. Ważne jednak, aby zwrócić uwagę na to, czy w dokumencie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Jednym ze stałych elementów jest na przykład wzmianka o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Zakończenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Na złożenie wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może zdecydować się zarówno pracownik, jak i pracodawca. Ten pierwszy nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej decyzji, ten drugi musi o niej poinformować drugą stronę, jeśli tylko umowa była zawarta na czas nieokreślony. Wśród informacji, jakie należy koniecznie zawrzeć w tego rodzaju piśmie, znajduje się między innymi:

  • miejscowość i data jego złożenia,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy.

Do tego pracodawca musi również dołączyć oświadczenie dotyczące okresu wypowiedzenia z dokładnym wskazaniem terminu jego obowiązywania. Dokument musi być podpisany przez obie strony.

Okres wypowiedzenia – ile wynosi i od czego zależy?

Czas obowiązywania wypowiedzenia jest uzależniony od rodzaju umowy oraz okresu jej obowiązywania. W przypadku umów zawartych na okres próbny wypowiedzenie trwa trzy dni robocze (okres próbny krótszy niż dwa tygodnie), jeden tydzień (okres próbny dłuższy niż dwa tygodnie) lub dwa tygodnie, jeśli umowa została zawarta na trzy miesiące. Jeśli chodzi o umowy na czas określony i nieokreślony, to okres wypowiedzenia zależy od czasu zatrudnienia pracownika. Jeśli pracował on krócej niż pół roku, to na wypowiedzeniu może znajdować się przez dwa tygodnie, a jeśli więcej, to przysługuje mu prawo do okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej jeden miesiąc. Pracownicy zatrudnieni przez co najmniej trzy lata korzystają z okresu wypowiedzenia do trzech miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu do wypowiedzenia, jeśli uzyska odpowiednie orzeczenie od lekarza, potwierdzające szkodliwy wpływ warunków w miejscu pracy. Taka decyzja jest również możliwa, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. Taki rodzaj wypowiedzenia musi zostać przedstawiony na piśmie. W razie wątpliwości odnośnie do prawidłowości przygotowanego wypowiedzenia, warto skonsultować dokument z prawnikiem który udzieli rzetelnej porady prawnej.

Udostępnij:

Więcej wpisów

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Własny dom to marzenie wielu osób. Chcąc rozpocząć realizację takiego planu, warto najpierw zapoznać się z wymogami prawnymi. Należą do nich między innymi uprawnienia, jakie trzeba

Wyślij nam wiadomość